استارت بزنيد و ببينيد كه درقلب
موتور خودروي شــما چه مي گذرد

کاسترول - Castrol

به قلب موتور خوش آمدید

بیش از ۷۵% فرسایش موتور، در لحظه استارت و گرم شدن موتور اتفاق می افتد.

به همین دلیل، محافظت از موتور خودرو در لحظه بحرانی استارت که فرسایش به حداکثر می رسد، ضرورت دارد.

مهندسی مولکول های هوشمند کاسترول مگناتک به گونه ای است که به قطعات موتور می چسبند و با ایجاد لایه ای محافظ بر روی قطعات، به طور قابل ملاحظه ای باعث کاهش فرسایش موتور در لحظه استارت می شوند.

ما مولكول هاي هوشمند

كاسترول مگناتك هستيم

مولکول های هوشمند کاسترول مگناتک

مشخصات فنی

ما همیشه مشغول محافظت از

موتور خودرو شما هستیم

ویدیو ها

تماس با ما